Turgut otelleri sešenekleri henŘz eklenemi■tir. Ţ■letmenizi eklemek išin třklayřnřz.